Wednesday, 6 March 2013

'Nga Taonga' Series - Drawings - Pen on paper

 Ko Tangaroa - Te Kaitiaki - Tangaroa the Guardian
He Turangawaewae - A place to stand
 Nga Taonga o Nga Wahine - The Treasures of Women
 Nga Kete Toru o Matauranga - The Three Baskets of Knowledge
Ko Paikea Ahau - I am Paikea
 Nga Tumanaako mo te Tau Rua Mano - Aspirations for the Year 2000
 Nga Taonga - (natural) Treasures
 Te Haerenga o nga Wahine - The Journey of Women
 Te Katakata o te Pirairaka - The Laugh of the Fantail
 Whakarongo - Listen (to the Ancestors)
Te Timatanga o te Ao - The Beginning of the World
Chrissie Sullivan and Eileen Rene 
Love and Gratitude to Whaea Eileen and Whaea Charlotte 
who have since both passed on but who will live forever in my heart
(Takapuwahia Marae) 

"Ehara taku toa, he taki tahi, he toa taki tini"
My success should not be bestowed onto me alone, 
as it was not individual success but success of a collective


No comments:

Post a Comment